a

Tržaška cesta 40
2000 Maribor

Tel: + 040 858 871

info@ortopedica.si

Ponedeljek - Petek 08:00 - 16:00

Sobota in Nedelja - ZAPRTO

040 386 001

info@ortopedica.si

Pravilnik o nagradni igri

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je podjetje Ortomedica d.o.o., Gosposka ulica 9, 2000 Maribor, ID za DDV SI38026546 (v nadaljevanju organizator).

NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke  ter izvajanje trženjskega komuniciranja in sicer na področju Republike Slovenije. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka v času od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019. Letaki za sodelovanje v nagradni igri se v času nagradne igre delijo obiskovalcem na sejmih v Sloveniji, kjer razstavlja organizator nagradne igre.

NAGRADNI SKLAD

V nagradni igri organizator podeljuje tri nagrade in sicer:

  1. Nagrada: Vikend paket za 2 osebi v Termah Čatež v vrednosti 209 €
  2. Nagrada: Darilni paket (bon za izdelavo ortopedskih vložkov po meri, volneno milo, volnene nogavice) v vrednosti 90 €
  3. Nagrada: Športno-terapevtska masaža pri priznanem fizioterapevtu Maksimovič Miranu iz Topolšice (Športni studio Sonja) darilni bon v vrednosti 30 €

NAGRADNO ŽREBANJE IN PODELITEV NAGRADE

Nagradno žrebanje bo potekalo 18.11. 2019 v prostorih podjetja. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po pošti in objavljeni na spletni strani www.ortopedica.si. Nagrado bodo prejeli po pošti, po predhodno dostavljenem podatku o davčni številki. Izplačilo ali zamenjava nagrade ni možna.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelovanje sodelujočega v nagradni igri se na podlagi podpisa na letaku nagradne igre šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in sicer za obdelavo vseh njegovih osebnih podatkov, ki so bili za potrebe nagradne igre vpisane na letaku za nagradno igro. Sodelujoči soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od sodelujočega, ter jih obdeluje oziroma uporablja za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse do preklica.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se s strani organizatorja nagradne igre njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na sedež organizatorja nagradne igre ali na mail info@ortopedica.si Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen.

V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

PLAČILO DAVKOV

Nagrajenci so dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

ODGOVORNOST

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko spletne strani www.ortopedica.si obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico spreminjanja Pravilnika o nagradnih igrah brez predhodne najave, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.ortopedica.si.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.